معبر را محبوب کنيد

عکس منتخب
slideshow_largeslideshow_largeslideshow_largeslideshow_large
از اصول اولیه جنگ نرم در فضای مجازی , حفظ حقوق کپی رایت همسنگران است

اللَّهُمَّ کُنْ لِوَلِیِّکَ الحُجَهِ بنِ الحَسَن صَلَواتُکَ علَیهِ و عَلی آبائِهِ فِی هَذِهِ السَّاعَهِ وَ فِی کُلِّ سَاعَهٍ وَلِیّاً وَ حَافِظاً وَ قَائِداً وَ نَاصِراً وَ دَلِیلًا وَ عَیْناًحَتَّى تُسْکِنَهُ أَرْضَکَ طَوْعاً وَ تُمَتعَهُ فِیهَا طَوِیلا

ضربه سر تاریخی زیدان مجسمه شد!  برای چه؟

 6 سال پیش زین‌الدین زیدان بازیکن مسلمان تیم ملی فرانسه در اواخر بازی نهایی جام جهانی 2006 آلمان با مدافع تیم ملی ایتالیا درگیر شد.
دشنام‌های زننده و زشت و توهین به مسلمانان توسط ماتراتزی به زیدان با عکس العمل تند کاپیتان فرانسه همراه شد و یک پیکرتراش مصری به نام عبدل عبدالصمد اقدام به ساخت مجسمه‌ای از آن حرکت کرد و آن را در نمایشگاه هنر و فرهنگ ژرژ پمپدو پاریس در معرض نمایش گذاشت.

پ,ن: بنده خودم این بازی رو نگاه می کردم. به نظر شما این مجسمه برای تجلیل از زیدان یا از ماتراتزی ساخته شده ؟ جواب شما خیر است. باتوجه به موج اسلام ستیزی که در دنیا راه افتاده ، می خواهند با این مجسمه بگویند که مسلمانان خشونت طلب هستند.


-----------------------------------------

The historic statue hit was Zidane! for what?
6 years ago, national team player of the Muslims, Zinedine Zidane of France late in the final game of the World Cup 2006 in Germany with Italy national team defender was involved.
The ugly and nasty cursing and insulting to Muslims by Japan to Zidane with French captain was sharp reaction cell and an Egyptian named pekrtrash Abdul Samad proceeded to build a statue of it move and it exhibits art and culture Georges pumpdo Paris exposed.

Do you think this statue to celebrate the Zidane or of Japan is made? Your answer is no. With the wave of Islamophobia that has in the world, will be with the statue say that Muslims are violent.
-----------------------------------------
وقد ضرب التمثال التاریخی زیدان! لماذا؟
6 سنوات، شارک لاعب المنتخب الوطنی من المسلمین، زین الدین زیدان من فرنسا فی أواخر المباراة النهائیة لکأس العالم 2006 فی ألمانیا مع منتخب إیطالیا المدافع.
قبیحة ومقرفة شتم وإهانة للمسلمین بالیابان لزیدان مع الکابتن الفرنسی کان رد فعل حاد الخلیة ومصری یدعى بیکرتراش عبد الصمد وشرع ببناء تمثال لأنه تحرک وأنه معارض الفن والثقافة بومبدو جورج باریس مکشوف.

هل تعتقد أن هذا التمثال للاحتفال زیدان أو مصنوع من الیابان؟ الجواب لا. مع موجه کراهیة الإسلام فی العالم، وسوف یکون مع التمثال یقول أن المسلمین هم العنیفة.
-----------------------------------------
La hit storica statua era Zidane! Per cosa?
6 anni fa, è stato coinvolto il giocatore della squadra nazionale dei musulmani, Zinedine Zidane della Francia alla fine del gioco finale dei mondiali di calcio 2006 in Germania con il difensore nazionale Italia.
La maledizione brutto e brutto e offensivo per i musulmani dal Giappone a Zidane con il capitano francese era cella di reazione forte e un egiziano di nome pekrtrash che Abdul Samad iniziò a costruire una statua di si sposta e si esibisce arte e cultura Georges pumpdo Parigi esposti.

Pensi che questa statua per celebrare il Zidane o del Giappone è fatta? La risposta è no. Con l'ondata di islamofobia che ha nel mondo, sarà con la statua di dire che i musulmani sono violenti.
-----------------------------------------
Le succès historique statue fut Zidane ! Pour quoi?
6 ans, joueur d'équipe nationale des musulmans, Zinedine Zidane, de France vers la fin de la dernière rencontre de la Coupe du monde 2006 en Allemagne avec le défenseur de l'équipe nationale d'Italie était impliqué.
La malédiction moche et méchant et insultant pour les musulmans par le Japon à Zidane avec le capitaine français est la cellule de réaction nette et un Egyptien nommé pekrtrash Qu'abdul Samad a commencé à construire une statue de ce mouvement et il montre art et culture Georges pumpdo Paris exposés.

Pensez-vous que cette statue pour célébrer le Zidane ou du Japon est faite ? Votre réponse est non. Avec la vague d'islamophobie qui dispose dans le monde, sera avec la statue de dire que les musulmans sont violents.
-----------------------------------------
Zidane war der historische Statue-Hit! Wozu?
vor 6 Jahren war Nationalteamspieler der Muslime, Zinedine Zidane Frankreich spät im letzten Spiel der WM 2006 in Deutschland mit Italien Nationalmannschaft Verteidiger beteiligt.
Der hässlichen und bösen Fluch und Beleidigung von Muslimen durch Japan zu Zidane mit französischer Kapitän war scharfe Reaktion Zelle und ein Ägypter namens Pekrtrash, die Abdul Samad fuhr fort, eine Statue von ihm bauen, bewegen und es Ausstellungen, Kunst und Kultur Georges Pumpdo, die Paris herausgestellt.

Glauben Sie, dass diese Statue um die Zidane zu feiern oder Japan hergestellt wird? Ihre Antwort ist keine. Sagen Sie mit der Welle der Islamfeindlichkeit, die hat in der Welt, werden mit der Statue, dass Muslime gewalttätig sind.
-----------------------------------------
歴史的な像のヒットは、ジダンでした !何のためですか。
6 年前、代表チームの選手のイスラム教徒は、2006 年ドイツでのワールド カップの決勝戦イタリア代表チームの df と後期のフランスのジネディーヌジダンの関与していた。
醜いと厄介なのろいとフランスのキャプテンと日本ジダンにイスラム教徒が侮辱されたシャープな反応セル、アブドゥル Samad、像の移動を構築を進め pekrtrash という名前をエジプトの芸術と文化のジョルジュ ・ pumpdo のパリを公開展示します。

ジダンを祝うためにこの像と思いますかまたは日本の作られていますか?あなたの答えはありません。世界で持っているイスラム恐怖症の波では、像と言うそのイスラム教徒は暴力的なですになります。

-----------------------------------------
A ocorrência de estátua histórica foi Zidane! Para quê?
6 anos atrás, jogador da equipe nacional dos muçulmanos, Zinedine Zidane da França no final do jogo final da Copa do mundo 2006 na Alemanha com o zagueiro de seleção Itália esteve envolvido.
A maldição feio e desagradável e insulto aos muçulmanos pelo Japão para Zidane com o capitão francês foi célula reação afiada e um egípcio chamado pekrtrash que Abdul Samad passou a construir uma estátua dela mover-se e ele exibe arte e cultura Georges pumpdo Paris expostos.

Você acha que esta estátua para comemorar o Zidane ou do Japão é feita? Sua resposta é não. Com a onda de islamofobia que tem no mundo, será com a estátua de dizer que os muçulmanos são violentos.
-----------------------------------------
जिदाने ऐतिहासिक प्रतिमा मारा गया था! किसके लिए?
6 साल पहले, मुसलमानों, इटली की राष्ट्रीय टीम के डिफेंडर के साथ विश्व कप 2006 में जर्मनी के अंतिम खेल के अंत में फ्रांस के जीदेन जिदाने की राष्ट्रीय टीम के खिलाड़ी शामिल था।
बदसूरत और गंदा कोस और जिदाने को जापान ने मुसलमानों को अपमान के साथ फ्रेंच कप्तान था तेज रिएक्शन सेल और अब्दुल समद कदम है और यह इसे का एक प्रतिमा का निर्माण करने की तैयारी की pekrtrash नामक एक मिस्री दर्शाती है कला और संस्कृति Georges pumpdo पेरिस से अवगत कराया।

तुम्हें क्या लगता है जिदाने सेलिब्रेट करने के लिए इस प्रतिमा या जापान की बनी है? आपका जवाब है नहीं। कि दुनिया में है, के साथ मूर्ति होगी इस्लामोफोबिया की लहर के साथ कहते हैं कि मुसलमान हिंसक।

-----------------------------------------
Zidane Tarihi Anıtı çarptı! Ne için?
6 yıl önce Milli takım oyuncusu Zinedine Zidane Fransa geç oyununda son Dünya Kupası 2006 Almanya ile İtalya Milli Takımı defans Müslümanların yer aldı.
Çirkin ve kötü küfrederek ve ile Fransız kaptanı Zidane için Japonya tarafından Müslümanlara hakaret keskin reaksiyon hücre ve sanat ve kültür maruz Paris Georges pumpdo Abdul Samad bir heykeli taşı ve bu yapı devam pekrtrash adında bir Mısır sergiler.

Zidane kutlamak için bu heykeli düşünüyor musunuz ya da Japonya ile yapılan? Cevabınız hayır. Dünyada İslamofobi dalga ile demek ki Müslümanlar şiddet heykeli ile olacak.

-----------------------------------------
Хит исторический памятник был Зидан! Зачем?
6 лет назад, был вовлечен игрок сборной мусульман, Зинедин Зидан Франции в конце финального матча чемпионата мира 2006 в Германии с защитник национальной сборной Италии.
Уродливые и противно злословия и оскорбление мусульманам Японии Зидан с французским капитан был резкую реакцию клетки и египтянин, названный pekrtrash, которую Абдул Самад приступили к строительству статуя его двигаться и она экспонатов искусства и культуры Жорж pumpdo, Париж, предоставляемое.

Вы думаете эта статуя отпраздновать Зидан или Японии? Ваш ответ не. С волной исламофобии в мире будет с статуя говорят, что мусульмане являются насильственные.
-----------------------------------------
להיט פסל ההיסטורי היה זידאן! בשביל מה?
לפני 6 שנים שחקן נבחרת לאומית של המוסלמים, זינדין זידאן צרפת בשלהי משחק הגמר של גביע העולם 2006 בגרמניה עם מגן נבחרת איטליה הייתה מעורבת.
מכוער, מגעיל מקלל ומעליב לשם למוסלמים על ידי יפן זידאן הקפטן הצרפתי היה תגובת חדה תא ותערוכות מצרים בשם pekrtrash שסאמד עבדול המשיך לבנות פסל של אותו מהלך זה אמנות ותרבות Georges pumpdo פריז חשוף.

האם לדעתכם זה פסל לחגוג את זידאן או של יפן הוא עשה? התשובה שלך היא לא. עם גל איסלאמופוביה יש בעולם, יהיה עם הפסל אומרים כי המוסלמים הם אלימים.


مرتبط: خبر, عکس
 جمعه ٧ مهر ۱۳٩۱  ۱٠:۱۱ ‎ق.ظ

قالب های طراحی شده

قالب حرفه ای بی سیم چی برای وبلاگ

قالب وبلاگ دکتر حسن روحانی

قالب وبلاگ پیاده روی اربعین

قالب فیلم محمد رسول الله برای وبلاگ

قالب زیبا و حرفه ای محرم برای وبلاگ

قالب زیبا و حرفه ای امام رضا (ع)

قالب زیبای تخریبچی

قالب زیبا و حرفه ای یاس کبود برای وبلاگ

قالب سه ستونه سنگر برای وبلاگ

قالب سه ستونه ولادت حضرت معصومه (س)

قالب سه ستونه مارک رمضان برای وبلاگ

قالب سه ستونه امام زمان برای وبلاگ

قالب حمایتی سعید جلیلی برای وبلاگ

قالب سه ستونه انتخابات برای وبلاگ

قالب سه ستونه شهادت حضرت زهرا (س)

قالب سه ستونه زیبای راهیان نور برای وبلاگ

قالب سه ستونه نماز برای وبلاگ

قالب سه ستمام خامنه ای برای وبلاگ

قالب سه ستونه شهیده با موضوع شهدای زن

قالب سه ستونه شهدای گمنام برای وبلاگ

قالب شهادت امام رضا (ع) برای وبلاگ

قالب سه ستونه ریحانه با موضوع حجاب

رای وبلاگ های ارزشی

برای وبلاگ های ارزشی

قالب سه ستونه کوثر باموضوع حجاب

قالب مذهبی سه ستونه محرم برای پرشین بلاگ

قالب سه ستونه بسیج برای وبلاگ

کد صوتی برای وبلاگ

کد صوتی هم آواز طوفان با صدای حامد زمانی

حضرت مهتاب با صدای حامد زمانی

کد صوتی سرزمین من با صدای حامد طاها

دوباره نیت کن با صدای میثم مطیعی

گردان با صدای حامد زمانی

باروی سیاه برای وبلاگ

مهمانی خدا با صدای علی اصحابی

کد صوتی ترانه زیبای ای ارزوترین بهار

مرگ مساوی با آمریکا برای وبلاگ

کد صوتی نحن صامدون برای وبلاگ

بی سیم چی برای وبلاگ

نگران منی با صدای مرتضی پاشایی

روضه نمیشه باورم برای وبلاگ

ماه تمام با صدای حامد جلیلی

صبح امید با صدای حامد زمانی

گزینه های روی میز برای وبلاگ

در میدان می مانم با صدای میثم مطیعی

کد صوتی ستاره پوش برای وبلاگ

کد صوتی تا همیشه تازه ای عشق قدیمی برای وبلاگ

کد صوتی مداحی محرم برای وبلاگ

کد صوتی مداحی یا لیتنا کنا معک

کد صوتی روضه کوچه برای وبلاگ

کد صوتی سوی خدا می رویم برای وبلاگ

گنجینه آنلاین صوتی امام زمان برای وبلاگ

کد صوتی مداحی ببار ای بارون ببار

کد دکلمه زیبای سلام امام زمان (عج)

کد مداحی شهدا شرمنده ایم با صدای میثم مطیعی

کد صوتی ای حرمت ملجأ در ماندگان برای وبلاگ

کد صوتی مناجات حاج حسن خلج با امام زمان

دانلود کد صوتی روضه حاج محمود کریمی برا

کد صوتی ببار ای بارون ببار

کد صوتی به طه به یاسین

پوستر های طراحی شده

افرادی که از آیت الله جنتی بزرگتر و کوچکترند

آقا پلیسه زرنگه با بدحجاب ها می جنگه...!!!

السلام علی ربیع الانام و نضرة الایام

پوستر نتیجه نفوذ دشمن

پوستر پایان خویشتن داری

پوستر 25 سال آینده فلسطین اشغالی

دست پخت جدید حامیان صلح

13 شهید غواص و خط شکن استان گلستان

پوستر پشت خنده اوباما

پوستر مروارید های افلاک

اینفوگرافی نتیجه حج رفتن ایرانی ها

پوستر یمن پیروز است با اتحاد

پوستر عاقبت نسیه فروشی

کاتور تحریم گاز اروپا توسط ایران

پوستر نابودی تل آویو فقط در 10دقیقه

پوستر مزدوران MI6 و CIA

پوستر تولد دوباره انسان ...

ساپورت یعنی ...

نهضت سواد آموزی واشنگتن شروع به فعالیت کرد

پوستر فیلم انصرافی ها

پوستر مادر شهید بهروز صبوری

حماسه سیاسی، حماسه اقتصادی

امر به معروف با چشـــم ها

فرشته ها هم دزدی می کنند....

بنر با کیفیت برای ایام محرم و هیئات مذهبی

بنر با کیفیت تبریک میلاد امام رضا (ع)

طرح بهشت پاداش پاکدامنان

پوستر 92 شهید گمنام

ار گرفته شده با موضوع حجاب و عفاف

پوستر چادر میراث حضرت زهرا (س)

پوستر پرواز به آسمان فرود در بهشت

پوستر حجاب خون بهای شهیدان

پوستر فرشته مدافع حرم حضرت زینب (س)

پوستر میراث شهید

پوستر شهید دکتر مصطفی چمران

پوستر شهدای گمنام ...

پوستر هر رأی یک ایرانی یک تیر به قلب دشمن است

پوستر شناسنامه ها دفاتر ثبت افتخارات هر ایرانی

پوستر ادامه راه

پوستر ای لشگر صاحب الزمان با موضوع انتخابات

لوگوی پیشنهادی معبر سایبری فندرسک به گوگل

پوستر مسیر جریان انحرافی به سمت ولایت نمی رود

پوستر لایک های بی ارزش باموضوع حجاب

پوستر سیب گلاب با موضوع حجاب

پوستر داغ شهــــــــــــادت

پوستر طرح مبارزه با خشونت در مبارزه با بدحجابی

پوستر استند سال حماسه سیاسی ، حماسه اقتصادی

پوستر تا آخرین قطره خون این راه ادامه دارد

پوستر وظیفه افسران جنگ نرم در انتخابات

پوستر حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی

پوستر در محیط مجازی از نگاه های اضافه بپرهیزید

پوستر این خــــــــــــــــــــاک ها

پوستر ما برای چه شهید داده ایم؟؟؟

بالای صفحه

سید شهیدان اهل قلم :
چه جنگ باشد چه نباشد راه من و تو از کربلا می گذرد؛ باب جهاد اصغر بسته شد باب جهاد اکبر که بسته نیست...