کشاورز: دوست ندارم به دنیای بازیگری برگردم

کشاورز: دوست ندارم به دنیای بازیگری برگردم/روابط نامشروع در سینما زیاد شده است

 قرآن : آنان که (چون عبد اللَّه ابىّ سلول و منافقان دیگر) دوست مى دارند که در میان اهل ایمان کار منکرى گسترش یابد آنها را در دنیا و آخرت عذابى دردناک خواهد بود و خدا (فتنه گرى و دروغشان را) مى داند و شما نمى دانید. ( نور 19)

/ 0 نظر / 79 بازدید