خدا مفسدان را دوست نمی دارد

و یهود گفتند: «دست خدا بسته است.» دستهاى خودشان بسته باد. و به [سزاى] آنچه گفتند، از رحمت خدا دور شوند. بلکه هر دو دست او گشاده است، هر گونه بخواهد می بخشد. و قطعاً آنچه از جانب پروردگارت به سوى تو فرود آمده، بر طغیان و کفر بسیارى از ایشان خواهد افزود، و تا روز قیامت میانشان دشمنى و کینه افکندیم. هر بار که آتشى براى پیکار برافروختند، خدا آن را خاموش ساخت. و در زمین براى فساد می کوشند. و خدا مفسدان را دوست نمی دارد.


/ 2 نظر / 129 بازدید

الان اینجا جالبتر میشد که شماره آیه و نام سوره رو هم مینوشتی تا کسایی چون من که اطلاعی از قرآن ندارن(خاک تو سرمون) بدونن که این آیه قرآنه