/ 4 نظر / 35 بازدید
بعضی ها

" معرفت " درّ گراني ست به هركس نميدن.

زینب

فدا انشالله همه این جانوران خاک بر سر را محکوم خواهیم کرد و نفسشان را می بریم

دیبا

در شب جمعه ای دیگر لحظه ای یادشهداباشیم باذکر صلوات برا تعجیل مولا[گل]

سرباز صاحب الزمان

دیروز بچه خواهرم به دنیا اومد اسمشو گذاشتیم محمد هادی هم به خاطر حضرت محمد(ص) و هم بهخ اطر مظلومیت امام هادی(ع) موفق باشید