احساس حضور خـــــدا

احساس حضور خـــــدا

احساس حضور خـــــدا
در همه حال
همه مسائل را حل میکند.

العبد محمد تقی بهجت

/ 4 نظر / 25 بازدید
سید فالح ضیایی از دیار جهان آرا

ای بزرگ مرد عرفان به من روسیاه نظری کن تا از این جسم گناه آلود رهایی یابم

عقاب

یا رب دل پاک وجان آگاهم ده آه شب و گریه سحرگاهم ده در راه خود اول ز خودم بیخود کن بیخود چو شدم ز خود، بخود راهم ده

حرف تو

سلام.. تشکر از شما به خاطر ارسال مطلبتون در "حرف تو" با آدرس: در این سایت انتشار یافت. چشم به راه مطالب خوب شما هستیم. هدیه سایت "حرف تو" به شما: امام علی(ع): به سخنی که کسی بر زبان رانده تا آنجا که برداشت نیکویی می‌توان از آن داشت، گمان بد مبر. حکمت360 نهج البلاغه

حرف تو

سلام.. تشکر از شما به خاطر ارسال مطلبتون در "حرف تو" با آدرس: http://harfeto.ir/?q=node/3079 در این سایت انتشار یافت. چشم به راه مطالب خوب شما هستیم. هدیه سایت "حرف تو" به شما: امام علی(ع): به سخنی که کسی بر زبان رانده تا آنجا که برداشت نیکویی می‌توان از آن داشت، گمان بد مبر. حکمت360 نهج البلاغه