آبروی مرتضی پاشایی را نبرید...

 

کد صوتی نگران منی با صدای مرتضی پاشایی برای وبلاگ

کد صوتی نگران منی با صدای مرتضی پاشایی برای وبلاگ 

با ذکر یک صلوات و هدیه به روح مرتضی پاشایی دریافت نمایید

دریافت کد صوتی برای وبلاگ

اجرای دستی
اجرای خودکار دانلود نمایید دانلود نمایید

 

ﺗﻮ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﻪ ﻣﻨﻢ ﺩﺍﺭﯼ ﺯﺟﺮ ﻣﯿﮑﺸﯽ
ﯾﮑﯽ ﻋﺎﺷﻘﺘﻪ ﮐﻪ ﺗﻮ ﻋﺎﺷﻘﺸﯽ
ﺗﻮ ﺟﺎﯾﻪ ﻣﻨﻢ ﭘﺮ ﻏﺼﻪ ﺷﺪﯼ
ﻧﺬﺍﺭ ﺧﺴﺘﻪ ﺑﺸﻢ ﻧﮕﻮ ﺧﺴﺘﻪ ﺷﺪﯼ

=====

ﻧﮕﺮﺍﻧﻪ ﻣﻨﯽ ﮐﻪ ﻧﮕﯿﺮﻩ ﺩﻟﻢ
ﻭﺍﺳﻪ ﺩﯾﺪﻥ ﺗﻮ ﺩﺍﺭﻩ ﻣﯿﺮﻩ ﺩﻟﻢ
ﻧﮕﺮﺍﻧﻪ ﻣﻨﯽ ﻣﺜﻞ ﺑﭽﮕﯽ ﻫﺎﻡ
ﺗﻮ ﺧﻮﺩﺕ ﻣﯿﺪﻭﻧﯽ ﻣﻦ ﺍﺯت ﭼﯽ ﻣﯿﺨﻮﺍﻡ

=======

ﻣﮕﻪ ﻣﯿﺸﻪ ﺑﺎﺷﯽ ﻭ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻤﻮﻧﻢ
ﻣﺤﺎﻟﻪ ﺑﺬﺍﺭﯼ ﻣﺤﺎﻟﻪ ﺑﺘﻮﻧﻢ
ﺩﻟﻢ ﺩﯾﮕﻪ ﺩﻟﺘﻨﮕیـﺎﺵ ﺑﯿﺸﻤﺎﺭﻩ
ﻫﻨﻮﺯﻡ ﺑﻪ ﺟﺰ ﺗﻮ ﮐﺴﯽ ﺭﻭ ﻧﺪﺍﺭﻩ
ﻋﻮﺽ ﻣﯿﮑﻨﯽ ﺯﻧﺪﮔﯿﻤﻮ
ﺗﻮ ﯾﺎﺩﻡ ﺩﺍﺩﯼ ﻋﺎﺷﻘﯽ ﻣﻮ

ﺗﻮ ﺭﻭ ﺗﺎ ﺗﻪ ﺧﺎﻃﺮﺍﺗﻢ ﮐﺸﯿﺪﻡ
ﺑﻪ ﺯﯾﺒﺎﯾﯽ ﺗﻮ ﮐﺴﯽ ﺭﻭ ﻧﺪﯾﺪﻡ
ﻧﮕﻮ ﺩﯾﮕﻪ ﺁﺏ ﺍﺯ ﺳﺮ ﻣﻦ ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﻣﮕﻪ ﺟﺰ ﺗﻮ ﮐﯽ ﺳﺮﻧﻮﺷﺘﻮ ﻧﻮﺷﺘﻪ
ﺗﺤﻤﻞ ﻧﺪﺍﺭﻩ ﻧﺒﺎﺷﯽ
ﺩﻟﯽ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺗﻨﻬﺎ ﺧﺪﺍﺷﯽ

===========

ﯾﻪ ﻏﺮﻭﺭ ﯾﺨﯽ ﯾﻪ ﺳﺘﺎﺭﻩ ﺳﺮﺩ
ﯾﻪ ﺷﺐ ﺍﺯ ﻫﻤﻪ ﭼﯽ ﺑﻪ ﺧﺪﺍ ﮔﻠﻪ ﮐﺮﺩ
ﯾﻪ ﺩﻓﻌﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺩﺵ ﻫﻤﻪ ﭼﯽ ﺭﻭ ﺳﭙﺮﺩ
ﺩﯾﮕﻪ ﮔﺮﯾﻪ ﻧﮑﺮﺩ ﻓﻘﻂ ﺣﻮﺻﻠﻪ ﮐﺮﺩ

===========

ﻧﮕﺮﺍﻥ ﻣﻨﯽ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻗﺮﺻﻪ ﺩﻟﻢ
ﺗﻮ ﮐﻨﺎﺭ ﻣﻨﯽ ﻧﻤﯿﺘﺮﺳﻪ ﺩﻟﻢ
ﺑﻐﻠﻢ ﮐﻦ ﺍﺯﻡ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﻤﻮ ﺑﮕﯿﺮ
ﺑﺬﺍﺭ ﮔﺮﯾﻪ ﮐﻨﻢ ﭘﯿﺶ ﺗﻮ ﺩﻝ ﺳﯿﺮ

=====================

ﻣﮕﻪ ﻣﯿﺸﻪ ﺑﺎﺷﯽ ﻭ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻤﻮﻧﻢ
ﻣﺤﺎﻟﻪ ﺑﺬﺍﺭﯼ ﻣﺤﺎﻟﻪ ﺑﺘﻮﻧﻢ
ﺩﻟﻢ ﺩﯾﮕﻪ ﺩﻟﺘﻨﮕﯽ ﻫﺎﺵ ﺑﯿﺸﻤﺎﺭﻩ
ﻫﻨﻮﺯﻡ ﺑﻪ ﺟﺰ ﺗﻮ ﮐﺴﯽ ﺭﻭ ﻧﺪﺍﺭﻩ
ﻋﻮﺽ ﻣﯿﮑﻨﯽ ﺯﻧﺪﮔﯿﻤﻮ
ﺗﻮ ﯾﺎﺩﻡ ﺩﺍﺩﯼ ﻋﺎﺷﻘﯽ ﻣﻮ
ﺗﻮ ﺭﻭ ﺗﺎ ﺗﻪ ﺧﺎﻃﺮﺍﺗﻢ ﮐﺸﯿﺪﻡ
ﺑﻪ ﺯﯾﺒﺎﯾﯽ ﺗﻮ ﮐﺴﯽ ﺭﻭ ﻧﺪﯾﺪﻡ
ﻧﮕﻮ ﺩﯾﮕﻪ ﺁﺏ ﺍﺯ ﺳﺮ ﻣﻦ ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﻣﮕﻪ ﺟﺰ ﺗﻮ ﮐﯽ ﺳﺮﻧﻮﺷﺘﻮ ﻧﻮﺷﺘﻪ
ﺗﺤﻤﻞ ﻧﺪﺍﺭﻩ ﻧﺒﺎﺷﯽ
ﺩﻟﯽ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺗﻨﻬﺎ ﺧﺪﺍﺷﯽ

/ 27 نظر / 140 بازدید
نمایش نظرات قبلی
دختر ایرانی

خواننده ی خوبی بود.. اهنگ یکی هست اش معرکه بود... [دلشکسته][ناراحت] وقتی این حرفا ها وشایعات راجع پاشایی میگن.خیلی مظلوم میشه...

سپيدار

سلام فوت ایشون خیلی دل ها رو به درد آورد؛ ولی کاشکی فیلم آخرین لحظات حیات و دقایق جون دادن این مرحوم رو پخش نمی کردن ، خیلی ضجر آور بود. خدا رحمتشون کنه.[ناراحت][گریه][گریه][ناراحت]

آمنین

ایرانی جماعت مرده پرسته...

زهرا

جالب بود نمی دونستم

kosar

بعضیا جز افراط و تفریط کاری بلد نیستن متاسفانه...چه از این ور چه از اون ور...متاسفم واسه همه اونایی ک فقط خودشون رو قبول دارن

اولا در این که مرتضی پاشایی مسلمان و طرفدار ایمه بوده شکی نیست . فقط شکی که هست اینه که آیا طرفدار کاسبان دروغین دین و عقب مونده هایی که فکر میکنند خداوند دین عزیز اسلام و اونها رو در یک لحظه و برای هم فرستاده بوده است یا نه ، کسانی که وقتی منافعشان ایجاب کند موسیقی رو حرام اعلام میکنند و وقتی منافع نامشروعشان اقتضا کند عاشق موسیقی و کسی رو که تا لحظه مرگ خبری از او نگرفتند عاشق نظام و تابع آنها معرفی میکنند . در رابطه با سرما خوردگی محسن یگانه اتفاقا درست میگی چرا چون که مردم برای سرماخوردگی جوجه کسی ناراحت و عزادار شوند ولی برای مرگ اقای ایکس فقط یک مشت آدمی که نان به نرخ روز خور هستند شرکت میکنند ، همیشه تفاوت تشیع جنازه های این یکی دوسال اخیر رو یادت باشه تا بفهمی کی آبروی کی روبرده .

تمنای ظهور

سلام وسپاس برشما وبلاگ خیلی خوبی دارید در صورت تمایل برای قراردادن لینک می توانید ما را با نام "تمنای ظهور" لینک نماییدولوگوی ماراقرار دهید. لینک کنید وبه ما خبر بدهید تا شما را لینک کنیم .با تشکر http://tamanayezohor313.blogfa.com/

ملیحه

یعنی واقعا خیلی متأسف شدم و حرص خوردم... این خواننده پاک زندگی کرد و حالا یه عده فرصت طلب اومدن و تومجلس عزاش کثافتکاری کردند... وباعث عذاب روح مرحوم شدند.[گل]

مَـهـدی

روح مرتضی پاشایی شاد . با مطلبی خوب به روز هستم . خوشحال میشم نظرتون رو در موردش بدونم

آسمان

خیلی خوشحالم که همیشه هوشیارانه در صحنه هستید.اجرتون با مولا. روح مرحوم پاشایی خواننده خوب کشورمون قرین رحمت الهی. برای ما هم دعا کنید..[گل]