خانواده های نا مبارک !


این روزها  بعضی از  خانواده ها دیگه  آسمونی نیستند  !
صدای جنگ و دعوا و توهین و . . .
تربیت های ناصحیح و فرهنگ های زشت از غرب آمده . .
بی توجهی والدین نسبت به حجاب فرزند  و عدم آموزش اصول . .
پرتوقعی و در عین حال بی مصرفی فرزندان  . .
عدم احترام به پدر و مادر . .
بازگشت به اصول و فرهنگ های دینی بهترین راه حل !- دین سالاری و امام زمان سالاری
/ 0 نظر / 24 بازدید