پیام کاپیتان شهبازی در ژنو به اوباما...

آقای اوباما
چگونه صداقت شما را باور کنم که در روز عید نوروز بزرگترین عید ایرانیان به زبان فارسی پیغام برادری ودوستی برای ملت ایران می فرستید وروز بعد با تمدید تحریم فروش هواپیماهای غیر نظامی وقطعات ان جانشان را تهدید میکنید.
اقای اوباما
امیدوارم امسال به شعار معروف خود که همان change است عمل کنید و رعایت استاندارهای حقوق بشری را بدور از ملاحظات سیاسی مد نظر قرار داده و تحریم صنعت هوانوری غیر نظامی وفروش قطعات انها را که مستقیما جان شهروندان غیر نظامی ایران تهدید میکند لغو کنید تا ملت ایران خوشحال و درستی حرفتان و پیغام برادری شما را باور کنند.
با سپاس خلبان هوشنگ شهبازی

Mr. Obama! How am I supposed to believe your sincerity when you send your message of fraternity and friendship to Iranian people during the Persian New Year, Nowrouz, yet the next day move to endanger the lives of my countrymen by extending the sanctions on selling civilian airplane spare parts?
Mr. Obama! I hope this year you act upon your famous motto: CHANGE and politics aside, consider human rights standards and lift the sanctions on the sales of civilian airliners and spare parts, to save the lives of the people. Perhaps then the Iranians will believe your message of fraternity.

معبر سایبری شهر خان ببین و منطقه فندرسک

/ 0 نظر / 21 بازدید