قابل توجه روشنفکرانی که اسلام را دین خشونت می دانند

حداکثر تعداد کشته شدگان در کل جنگهای دوره رسالت پیامبر اعظم: 1557 نفر
 مقایسه شود با کشته شدگان غربی های به اصطلاح صلح جو :
 مجموع جنگهای صلیبی: 10 میلیون نفر
 جنگ جهانی اول: 10 میلیون نفر
 جنگ جهانی دوم: 50 میلیون نفر
 مجموع جنگهای آمریکا: 30 میلیون نفر
 همین آمریکا در طول تاریخ 235 ساله خود، 209 سال را در جنگ و تجاوز گذرانده است !!!

/ 0 نظر / 173 بازدید