زلزله زدگان تبریز قربانیان فتنه گران

اشک تمساح جلبک های سبز :

دیروز گفتند : اینها روستاییان نفهم و بی سوادی هستند که به احمدی نژاد رای دادند .

امروز گفتند: اینها روستاییان بدبخت و بیچاره ای هستند که حکومت فراموششان کرده است.

نمی دانم فردا این روستاییان قربانی کدام خواسته آنان می شوند........

             محمود احمدی نژاد        موسوی                کروبی
اهر           47938                  26220               173

هریس         25950                  12684              83

ورزقان        20894                  11153               72

/ 0 نظر / 118 بازدید