خواهرم درخواست مادر شهید از تو

پای درد و دل هر مادر شهید که نشستیم،

دست هر مادر شهیدی رو که بوسیدیم،

اشک هر مادر شهیدی رو که شاهد شدیم،

همشون فقط یک چیز ازمون می خواستند:

 به دوستاتون بگید جگرگوشه ی من رفت تا کسی چادر از سر دخترهای مردم نکشه
/ 0 نظر / 12 بازدید