جایزه نوبل حق اتحادیه اروپاست

جایزه نوبل حق اتحادیه اروپا هست

من موندم چرا این همه دارن برعلیه اهدای جایزه نوبل به اتحادیه اروپا سرو صدا بپا می کنند؟؟؟!!!

به نظر من که این جایزه مثل دفعات قبل حق تمام افرادی بوده که بهشون اهدا شده. چرا؟ چون نوبل سازنده دینامیت بود. درسته گفته که برای جنگ نساخته اما بیشتر در جنگ و کشتن آدم ها ازش استفاده میشه. خب باید جایزش هم به کسانی اهدا بشه که تو این زمینه فعالیت دارن دیگه؟ مگه نه؟ پس سرو صدا نداره ...

/ 2 نظر / 18 بازدید
ضد دینامیت

والا

سید فالح ضیایی از دیار جهان آرا

حرف حساب جواب نداره دیگه