جنایات وهابیت در شهر حوله سوریه

جنایات وهابیت در شهر حوله سوریه از زبان شیخ علی الربیعی( شیخ معروف وهابی)
شیخ علی الربیعی :
آمریکا یک سربازش را به خاطر کشتن دهها انسان در عراق تجلیل کرد ، ما وهابیون نیز باید به خاطر کشتن اطفال و کودکان شیعه در شهر حوله سوریه و در سایر شهرهای عراق ، به خود افتخار کنیم!!!

/ 0 نظر / 44 بازدید