پیشاپیش ماه مهمونی خدا مبـــــــارک

خدایا تو این گرونی کی از تو توقع داشت مهمونی بگیری...!!؟؟؟

بعد این همه مطلب ناراحت کننده امروز گفتم یه شوخی هم کرده باشیم و یه تلنگری هم به مسولین عزیز بزنیم شاید یکم بیشتر به فکر مردم باشن.

بیا از فردا اون آقای ریاکار که برا من پرونده سیاسی درست کرده بود راه میفته میگه باز این فحش داد و فلان کرد و فلان چشمک

/ 0 نظر / 19 بازدید