بایک ضربه اسرائیل را نابود خواهیم کرد

Single blow will destroy Israel

وبضربة واحدة القضاء على اسرائیل

Seul coup va détruire Israël

Einzigen Schlag zerstört Israel

一撃はイスラエルを滅ぼす

Colpo singolo distruggerà Israele

Одним ударом уничтожит Израиль
/ 2 نظر / 52 بازدید

فوت کافیه دیگه، ضربه چرا؟[خنده]

رامیان خوش غیرت

چند ساله که چند تا فوت کردیم یا ضربه زدیم اما همیشه میگیم نزدیکه ...