یا غفار الذنوب

معبر سایبری شهر خان ببین و منطقه فندرسک

هر وقت منو می دید می فرمود:
 حالت چطوره؟
 میگفتم استاد خوبم:
 می فرمود: این رو که میبینم ... حال معنویت رو میگم؟
 میگفتم خراب..
 می فرمود: درستش کن..یا خدا کنار بیا ..بین خودتون حلش کنید...
 می فرمود:طرف مقابلت هم غفار الذنوبه هم ستار العیوب .. بهش بگو غلط کردم..میبخشه..
 بعد با لبخند می فرمود : ولی بعدش آدم باش..
 نذار آبرو ریزی بشه..

/ 2 نظر / 142 بازدید
ساره

باز آی باز آی باز آی هر آنچه هستی باز آی گر کافر و گبرو بت پرستی باز آی این درگه ما درگه نومیدی نیست صد بار اگر توبه شکستی باز آی

نجلا

یا رب ز کرم ببخش تقصیر مرا...مقبول بکن ناله ی شبگیر مرا