نقض رکن چهارم دموکراسی در انگلیس با تعطیلی شبکه پرس تی وی

سالهاست که نظامهای به اصطلاح پیشرفته و مترقی در غرب یا همان مدعیان رکن چهارم دموکراسی که خود را متمایز از جوامع دیگر می دانستند و آزادی بیان را همچون پتکی بر سرکشورهای دیگرآنهم جهت سرکوب آنها ،می کوبیدند نه تنها هیچ اعتقادی به رکن چهارم که وظیفه پیگیری تخلفات ، افشاگری ، انعکاس و خواستهای مطالبات مردم را بعهده دارد ، نداشته؛ بلکه تحت کنترل اربابان پول و قدرت صرفا به آزاد بودن "تظاهر" می کردند.
نظام های غربی که خود را از بنیانگذاران قانون آزادی بیان می دانند تا جایی که پارلمان انگلیس جایگاه رسانه و روزنامه نگاران را با عنوان رکن چهارم دموکراسی کنار سه قوه دیگر قرار می دهد و کشورهای دیگر را به نداشتن چنین پایگاهی متهم می کند، خود دچار خفقان سیاسی شده که به اذعان خود روزنامه نگاران انگلیسی آزادی مطبوعات و رسانه که اهمیت آن پیوسته از لحاظ آزادی اطلاعات ،آزادی تفسیر، آزادی انتقادو ... در انگلستان از لحاظ حق تاسیس و نشر یک روزنامه یومیه به همان اندازه غیرواقعی و دروغ است که آزادی یک کلبه نشین صحرایی برای سکونت در یک هتل مجلل یا حق پرداخت حقوق بیکاری برای مسافرتی در اتومبیل!
گرچه نباید از این نکته غافل شد غالب رسانه های غربی از سوی صهیونیستها کنترل می شود .که اسلام را مانع اصلی تحقق رویای استمعارگری خود می دانند و بنابراین آن را مورد هدف قرار داده وهر شبکه ای را که بخواهد ساده ترین انتقاد را از آنها داشته باشد در لیست سیاه قرارمیگیرد.
پس جای تعجب نیست بستن شبکه ای که نقش دیده بان جنبش جهانی را درجنگ روانی علیه دولتها بعهده دارد. که این روزها وظیفه خود را در نشر اخبار مستقل ،رساندن صدای مخالفان دولتها در برابر نژاد پرستی ونشان دادن وارانه ساختن وقایع ، جنگهای غیر قانونی وگمراه کردن مخاطب وهمچنین افشای پروژه های براندازی بر علیه ملتها دانسته و در برابر جنبشهایی از قبیل هسته ای در ایران ، بیداری در خاورمیانه تا تسخیر وال استریت دراروپا و امریکا سکوت نکرده، اینچنین مورد تهاجم یک دیکتاتوری اندیشه واحد که تنها صهیونیسم اجازه جهت دادن و نشر اطلاعات را دارد ،قرار گیرد.

که در نتیجه به دلیل عدم ناتوانی دولت انگلیس در مسدود کردن فعالیت‌های قانونی شبکه پرس تی وی ، که با بهانه‌هایی چون تهدید این شبکه برای امنیت ملی و یا تخلف از قوانین بین المللی، اموال این رسانه را مصادره کرده که شاخص‌ترین نمونه آن، مسدود نمودن 84 درصد از اموال پرس تی وی در بانک "نات" بود و همچنین عدم قدرت پاسخگویی آفکام به افکارجهانی در برابر قدرت این رسانه که توانسته حیثیت دموکراسی غربی را در زیر چرخ های سنگین دیکتاتوری سلطه خاندان ملکه خرد کند وهمچنین با شکست مفتضحانه حزبی در مقابل این شبکه ، سبب شد که آزادی بیان همچون یک رویای دست نیافتنی در غرب به تمام آنهایی که فکر می کنند ،آزادی در غرب یافت می شود و با همین مبانی به حکومتهای غربی روی می آورند ؛باقی بماند و این جمله تاریخی حضرت امام که دموکراسی در غرب یک فریب است را به مردم جهان نشان دهد.

معبر سایبری شهر خان ببین و منطقه فندرسک

/ 0 نظر / 18 بازدید