مرگ بر اسرائیل

همه ی اسرائیلی ها توجه کنند نگین نگفت:
یا با پای خودتون از فلسطین  برید یا این که ما مجبور میشیم محترمانه با تابوت همتون رو بفرستیم بیرون
خود دانید
والامر الیکم
مرگ بر اسرائیل

/ 2 نظر / 29 بازدید
محمدی

سرنوشت خود و اربابان احمقشان را به دوش گرفته اند.

محمدی

سرنوشت خود و اربابان احمقشان را به دوش گرفته اند.