ما پای آرمان مان ایستاده ایم؛ نه برای امنیت، که برای سعادت

ما پای آرمان مان ایستاده ایم؛ نه برای امنیت، که برای سعادت

آن چه که ما به دنبال آنیم، امنیت ملی نیست! بلکه سعادت ملی ست...! و این همان چیزی ست که دشمن ما را می ترساند.
سعادتی که ارثیه ی شیعه ست. ما از امام مان آموختیم که به دنبال سعادت باشیم، و نه امنیت!
همان جایی که فرمود: هیهات من الذله... مرگ باعزت، بهتر از زندگی با ذلت است.
ما پای آرمان مان ایستاده ایم؛ نه برای امنیت، که برای سعادت...

/ 3 نظر / 8 بازدید
شاپرک

سلام.خیلی مطالب جالبی بود سرهنگ سایبری![نیشخند][گل]

نسيم

آقا بیا که بی تو پریشان شدن بس است از دوری تو پاره گریبان شدن بس است کنعان دل، بدون تو شادی پذیر نیست یوسف!ظهور کن که پریشان شدن بس است یعقوب دیده ام چه قَدَر منتظر شود؟ یعنی مقیم کلبه ی احزان شدن بس است