سو قصد به جان شیخ مهدی کروبی !!!!!

بالاترین نوشت: "به عنوان یک ناظر نگرانی خود را از چاقی کروبی اعلام می کنم. مشخص نیست که نهادهای امنیتی چه خورشت و برنجی به او خورانده اند تا به یکباره اینقدر وزن اضافه کند. خطر حمله قلبی برای شیخ عزیز وجود دارد و بعید نیست در صورت ادامه این روند توان راه رفتن را نیز از دست دهد(!)
درسته که مهدی کروبی کمی وزن اضافه کرده است. اما از کجا معلوم این موضوع به خاطر خوش گذشتن به او بوده باشد؟! به نظر من هیچ بعید نیست که ماموران عمدا به او غذای چرب و پرکلسترول خورانیده باشند تا سکته کند!


 یعنی مخاشون تعطیله هاااااااااااااااااااا . . . . !!!!

/ 1 نظر / 122 بازدید
نجلا

[لبخند]