/ 14 نظر / 20 بازدید
نمایش نظرات قبلی
مرضیه

ممنونم ازلطفتون.... منم شما رو باافتخار لينک کردم.... اميد وارم هميشه موفق باشيد.............

نجلا

فكر كنم باید با فاصله ی بیشتری از هم قرار میدادین،اون همه نور و معنويت رديف اول...و...[گل]

yaali

سلام ممنون[گل] التماس دعا يا علي مدد

حزب الله(خواهران)

سلام به هيچ وجه قابل مقايسه نيستند... متنفرم از اين وهابيها و رهبرانشون... در پناه خدا.

حسن بلبلي

[قلب] ╬═♥╬[گل] lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll█♥۞♥█♥۞♥█♥۞♥█llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll امام حسن عسگری(ع): خداوند متعال خطاب به بندگانش می فرماید: ای بندگان من همه شما گناهکار هستید مگر کسانی را که من از گناه باز دارم. پس هر کس معتقد باشد که من می توانم او را ببخشم و با این حُسن ظَن به من، از من طلب مغفرت نماید هر آینه او را می بخشم و برایم گناهان او هر چند زیاد باشد مهم نیست چه اگر همه مخلوقاتم از اول و آخر زنده و مرده و تر و خشک همه جمع شوند و از رحمت من مسئلت نمایند تمام حاجات ایشان را می دهم و از رحمت وسیع من چیزی کم نمی شود. کلیات حدیث قدسی صفحه 341 . lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll█♥۞♥█♥۞♥█♥۞♥█llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll ╬═♥╬[گل] [قلب]

حسن بلبلي

[قلب] ╬═♥╬[گل] lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll█♥۞♥█♥۞♥█♥۞♥█llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll امام حسن عسگری(ع): خداوند متعال خطاب به بندگانش می فرماید: ای بندگان من همه شما گناهکار هستید مگر کسانی را که من از گناه باز دارم. پس هر کس معتقد باشد که من می توانم او را ببخشم و با این حُسن ظَن به من، از من طلب مغفرت نماید هر آینه او را می بخشم و برایم گناهان او هر چند زیاد باشد مهم نیست چه اگر همه مخلوقاتم از اول و آخر زنده و مرده و تر و خشک همه جمع شوند و از رحمت من مسئلت نمایند تمام حاجات ایشان را می دهم و از رحمت وسیع من چیزی کم نمی شود. کلیات حدیث قدسی صفحه 341 . lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll█♥۞♥█♥۞♥█♥۞♥█llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll ╬═♥╬[گل] [قلب]

حسن بلبلي

[قلب] ╬═♥╬[گل] lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll█♥۞♥█♥۞♥█♥۞♥█llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll امام حسن عسگری(ع): خداوند متعال خطاب به بندگانش می فرماید: ای بندگان من همه شما گناهکار هستید مگر کسانی را که من از گناه باز دارم. پس هر کس معتقد باشد که من می توانم او را ببخشم و با این حُسن ظَن به من، از من طلب مغفرت نماید هر آینه او را می بخشم و برایم گناهان او هر چند زیاد باشد مهم نیست چه اگر همه مخلوقاتم از اول و آخر زنده و مرده و تر و خشک همه جمع شوند و از رحمت من مسئلت نمایند تمام حاجات ایشان را می دهم و از رحمت وسیع من چیزی کم نمی شود. کلیات حدیث قدسی صفحه 341 . lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll█♥۞♥█♥۞♥█♥۞♥█llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll ╬═♥╬[گل] [قلب]

حسن بلبلي

[قلب] ╬═♥╬[گل] lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll█♥۞♥█♥۞♥█♥۞♥█llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll امام حسن عسگری(ع): خداوند متعال خطاب به بندگانش می فرماید: ای بندگان من همه شما گناهکار هستید مگر کسانی را که من از گناه باز دارم. پس هر کس معتقد باشد که من می توانم او را ببخشم و با این حُسن ظَن به من، از من طلب مغفرت نماید هر آینه او را می بخشم و برایم گناهان او هر چند زیاد باشد مهم نیست چه اگر همه مخلوقاتم از اول و آخر زنده و مرده و تر و خشک همه جمع شوند و از رحمت من مسئلت نمایند تمام حاجات ایشان را می دهم و از رحمت وسیع من چیزی کم نمی شود. کلیات حدیث قدسی صفحه 341 . lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll█♥۞♥█♥۞♥█♥۞♥█llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll ╬═♥╬[گل] [قلب]

حسن بلبلي

[قلب] ╬═♥╬[گل] lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll█♥۞♥█♥۞♥█♥۞♥█llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll امام حسن عسگری(ع): خداوند متعال خطاب به بندگانش می فرماید: ای بندگان من همه شما گناهکار هستید مگر کسانی را که من از گناه باز دارم. پس هر کس معتقد باشد که من می توانم او را ببخشم و با این حُسن ظَن به من، از من طلب مغفرت نماید هر آینه او را می بخشم و برایم گناهان او هر چند زیاد باشد مهم نیست چه اگر همه مخلوقاتم از اول و آخر زنده و مرده و تر و خشک همه جمع شوند و از رحمت من مسئلت نمایند تمام حاجات ایشان را می دهم و از رحمت وسیع من چیزی کم نمی شود. کلیات حدیث قدسی صفحه 341 . lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll█♥۞♥█♥۞♥█♥۞♥█llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll ╬═♥╬[گل] [قلب]

مجتبی

سلام به نظرم کار قشنگی نبود. قیاس جالبی نیست. کنار هم گذاشتن این دو دسته عکس هم جالب نیست. انسان های والا رو کنار حیوان های انسان نما گذاشتن؟؟؟؟ اصلا نقطه مشترکی نیست که بخواد قیاس بشه که بگیم این بهتره یا اون مثل اینه که بگیم انسان رو با حیوان قیاس کنیم. شان بزرگواران دسته اول رو پایین آوردیم و اونا رو کنار موجوداتی قرار دادیم که از حیوان هم پست ترن