چشمانی از عرش الهی به ما خیره شده اند

چشمانی از عرش الهی به ما خیره شده اند

مــــردم پای این انقلاب خـــون ها داده اند

/ 2 نظر / 11 بازدید