قتل عام مسلمانان در میانمار

امروز کشور های اسلامی، جهانیان و جوامع به اصطلاح متمدن جهان مهر سکوت بر لب نهاده اند، و از کاخ ملل متحد (ملل مقتدر و مستبد) هیچ آوازی بلند نمیشود که چرا بنی نوع بشر در کشور برما به جرم مسلمان بودن توسط بودائی ها قتل عام میشوند؟!
جالب است، هنگامیکه یک فرد یهودی جراحت سطحی می بردارد در تمامی سرخط خبر های صوتی،تصویری و چاپی جهان هنگامه ها برپامیشود که در اسرائیل یک زن و یا یک مرد یهودی توسط یک فلسطینی دهشتگر زخم برداشت، زمانیکه ده ها هزار مسلمان به جرم مسلمان بودن توسطم توحشان قرن بیست و یکم قتل عام و حریق میگردند حتی حرفی هم در مطبوعات جهانی از آن به میان نمی آید. آیا همین است عدالت و مساوات جهانی؟!
آیا چنین است دموکراسی و حقوق بشر؟!

/ 0 نظر / 74 بازدید