شــهـری در بـهشـــت

شــهـری در بـهشـــت

رســول خــدا (صلی الله علیه و آله)
هــر مـؤمنــی بمـیرد و یک ورق کـاغــذ از او بـمانــد که دانــشـی بـر آن باشــد،
آن ورقه روز قـیامــت میـان او و دوزخ حـائــل و مـانع شــود
و خــدای تـبارک و تعــالی به هــر حـرفــی که در آن کـاغــذ نوشــتـه
شــهـری در بـهشـــت به او دهــد که هـفــت برابـر دنیــا باشــد.
   
امالی شیخ صدوق، ص37

/ 2 نظر / 29 بازدید
غریب آشنا

سلام خداقوت داداشی! کجایی؟!! دیگه سرمون نمیزنی؟!![سوال] [قلب][ماچ][گل][گل]