بــــیرون نـــمیرود زدلــــم شــــــوق دیــــدنت

بــــیرون نـــمیرود زدلــــم شــــــوق دیــــدنت

تــــا لحظـــه ای کـــه روحـــم از ایـــن تـــن بــــدر شـــــود

معبر سایبری شهر خان ببین و منطقه فندرسک

/ 1 نظر / 26 بازدید
صادق

سلام هدیه صالحین جوان به معبر سایبری خان به بین http://img4up.com/up2/95963063741873210239.jpg [گل]