چادر مشکی

عفاف و حجاب

با چادر مشکی ساده از پیاده رو رد میشوی
چه حس خوبی است...
چشم هوسبازان تو را نمی بیند!
توجه آنها را جلب نمی کنی!
از روی لذت نگاهت نمی کنند!
چادرم!
دوستت دارم که در عین زیبایی ، توجه کسی را به خود جلب نمیکنی....

/ 1 نظر / 25 بازدید