بانو!...حجابت ، کیمیای غیرتت را به لبخندی هرز مفروش!

بانو!...حجابت ، کیمیای غیرتت را به لبخندی هرز مفروش!

راستی تو که در بازار جلوه فروشی می کنی٬ هیچ می دانی صاحب این پوتین ها کجا رفته اند؟
 چرا رفته اند؟

/ 1 نظر / 184 بازدید
نجلا

گفت فحشا از کجا آمد پدید،گفت اندر كوچه هاي بي شهيد[گل]