تا اطلاع ثانوی، تهـــران پایتخت نیست....

تا اطلاع ثانوی، تهـــران پایتخت نیست

پایتخت کشور، شهری است که امام خامنه ای در آن نفس بکشد.

خراســـان شمالی! پایتـــــــــختیت مبـــــــــــارک

برگرفته از : آسمان شلمچه

/ 1 نظر / 18 بازدید
نجلا

تو در شمالی و من در جنوب! کاش دستی نقشه را از میانه تا کند.