آخرین اخبار از جیگر - جیگر به بی بی سی رفت

کمپین حمایت از جیگـر...
فقط بــی‌بـــی‌سـی قدر اُلاغ ها رو می‌فهمه!
پس از موسوی و سبزکی‌های فتنه گر در بند ، حالا نوبت دفاع از جیگر است
به خاطر اعتراض به فضای بسته موجود کشور و خفقان زیادی که  حاکمیت باعث آن است...

استاد شجریان نیز در وصف جیگر کار جدید جیگر من ناله سر کن را اجرا نمود ...

/ 1 نظر / 14 بازدید
گمگشته

شجریان[خنده]