پست های ارسال شده در فروردین سال 1392

از شمیم حضورتو مستم

 1392/01/28گرچه از دست وپا فتادستمعهد و پیمان خویش نشکستم                    گرچه عضوی نمانده دربدنم                     *عضوی از عاشقانتان هستم*                                            برلبت چون "خم ... ادامه مطلب
/ 6 نظر / 184 بازدید