حال من بی تو

چه در دل من..
چه در سر تو..
من از تو رسیدم به باور تو..
بگو چه کنم؟

/ 3 نظر / 18 بازدید

یکبار دیگر استکبار جهانی چهره ی واقعی خود را به تمام دنیا نشان داد و دشمنی با خدا و پیامبر خدا و دین مبین اسلام را بیش از پیش آشکارتر ساخت . ای مسلمانان به پا خیزید تاکی در خواب غفلت غوطه ورید . همه با هم تولید فیلم اهانت آمیز به ساحت مقدس پیامبر اسلام (ص) توسط آمریکاییها و صهیونیستها رامحکوم و یکصدا با اقشار مختلف مردم به راهپیمایی ضد آمریکایی صهیونیستی می رویم .

عابر

دلتنگم ... مینویسم شهيد و بعد میروم سر سطر ... همانجا كه نخل هايش بدون سر نماز مي گزارد و بيدهاي مجنونش به سمت شرجي افق در اهتزازند ؛ از اين خط به آن خط ، از اين خاكريز به آن خاكريز ، از اين سطر به آن سطر ، حالا ديگر اين همه شهيد را كلمه ها تشييع مي كنند. اصلا اين خط آخر ندارد. بدون معطلي به جاي نقطه ، اشك هايم را میگذارم و میروم .... [گل]واقعا دلم تنگه شهداااااااااااااااااااااا

عابر

سلام دادا نیست دادا ، خواهرم [لبخند]