حجــــاب

حجابــــ
احترام به حرمت های الهی ست
و
چادر - حجاب برتر -
بله ی بلند من است به یکتا معشوق عالم، به خدای مهربانم
...
کمی فکر کن ...
تو با بی حجابی به چه کسی بله می گویی؟؟

/ 1 نظر / 18 بازدید
گمگشته

[گل][گل][گل][گل][گل]