برترین حیا ، حیا از خداوند است

برادرم و خواهرم ، درسته که ماه رمضون ماه مهمانی خدا تموم شده ، اینجور نباشیم که بعد این ماه دوباره مثل قبل بشیم. بعضی از خواهرای عزیز تو این ماه حجابشون رو رعایت کردن تا نه خودشون به گناه بیفتن نه دیگران رو به گناه بندازن بعد ماه رمضان هم همینجور باشین. بعضی از برادرای عزیزم هم چشم هاشون رو به نامحرم بستن ، بعد ماه رمضون هم حیا داشته باشیم از خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا.

/ 0 نظر / 19 بازدید