فقط به عشق شهداست که دوباره اومدم

قسمت مباد به فتوای نان و نام
 مشغول آب و دانه بگردد کبوترم
 ای آسمانیان
 که زمین جایتان نبود
 مانده است
 خاطرات شما لای دفترم
 باشد حرام
 شیر حلالی که خورده ام
 روزی اگر زخون شما ساده بگذرم

/ 0 نظر / 12 بازدید