دارد غلط درون لغت نامه دهخدا

لغت نامه دهخدا

دارد غلط درون لغت نامه دهخدا

باید نوشت روبروی عشق کربلا...!

/ 1 نظر / 50 بازدید
معتکف

فرمانده عشاق دل آگاه حسين است بيراهه مرو ساده ترين راه حسين است از مردم گمراه جهان راه مجوئيد نزديک ترين راه به الله حسين است.... [گل]