شهدای عــــرفه

آن روزها دروازه ای برای شهادت داشتیم؛ اما امروز معبری تنگ؛

 هنوز هم برای شهادت فرصت هست؛

دل را باید صاف کرد.

شهدای عــــرفه

عرفـــه رؤیایی است که به حقیقـــت می پیوندد

شادی روح شهید حاج احمد کاظمی و شهدای عرفه 5 صلوات

برگرفته از : shahidkazemi.ir

/ 0 نظر / 377 بازدید