طرح تحویل داوطلبانه ماهواره

در این مسجد «طرح تحویل داوطلبانه ماهواره به مسجد در مراسم نیمه شعبان» انجام گرفت و اهالی منطقه به صورت داوطلبانه ماهواره های خود را به مسجد آورده و تحویل می دادند و در عوض مورد تقدیر مسئولان مسجد قرار می گرفتند.مسولان مسجد بعد از تحویل ماهواره ها یک عدد دستگاه گیرنده دیجیتال به افراد تقدیم میکردند.

/ 0 نظر / 103 بازدید