لبیک یا خامنه ای

آنها که خیال میکنند ولایت فقیه دیکتاتوری است و به خیال آزادی مقابلش ایستاده انده
 بدانند . . .
 اگر روزی حزب الله بمیرد و امیرش تنها بماند عاقبت آنها بهتر از بوسیدن چکمه های سربازان آمریکایی نخواهد بود والله یهود چنان کند با شما که ظالمان تاریخ را رو سفید کند.
 امام علی (ع): هرکس که به وقت یاری رهبرش در خواب باشد ،زیر لگد دشمنش بیدارمیشود غررالحکم ص422

/ 0 نظر / 17 بازدید