دروغ پردازی رسانه های عربی

برخی رسانه های دروغ پرداز عربی در روزهای اخیر تصاویر تشیع پیکر شهید تهرانی مقدم توسط رهبر انقلاب را به عنوان تشیع سربازان ایرانی کشته شده در سوریه منتشر کرده اند!

/ 2 نظر / 16 بازدید
رهگذر

و مکرو و مکر الله ولله خیر الماکرین همسنگر خدا قوت،مهماتتون قدرت تخریبی بالایی داره

رهگذر

و مکرو و مکر الله ولله خیر الماکرین خدا قوت همسنگر،مهماتتون قدرت تخریبی بالایی داره!