امر به معروف

پیامبر (صلی الله علیه و آله) فرمودند:

در شب معراج دیدم که لبهای گروهی را با قیچی می برند، پرسیدم اینها کیستند؟

گفتند: کسانی هستند که زبان نهی از منکر داشتند ولی نهی نکردند.

لئالی الخبار، ج۲، ص۲۵۸

/ 0 نظر / 27 بازدید