با سید مرتضی هم آره؟

از عجایب روزگار ما این است که ابراهیم نبوی مطلب می‌نویسد و با ایما و اشاره ادعا می‌کند که «هیچکس بهتر و بیشتر از من، آوینی را نمی‌شناسد، آوینی مخالف رهبر بود و اگر زنده می‌ماند امروز به زندان می‌افتاد!» و بعد به خاطر اینکه تخیلاتش را مستند کند، می‌گوید بروید از دوستانش بپرسید!

معبر سایبری شهر خان ببین و منطقه فندرسک

/ 1 نظر / 25 بازدید
صالحون

سلام علیکم با مطلبی تحت عناون : »خواستیم و توانستیم بروزیم و منتظر شما همسنگر گرامی!