گول شعار های آزادی را مخور

گول شعارهای آزادی شان را مخور

دنبال راهی برای ارضای نگاه های هوس آلوده ی خودشان هستند

می دانم که می دانی،

پس بیا و این دانستن را باور کن.

/ 2 نظر / 20 بازدید
ساره

آه که او نگاه می کند و من گناه میکنم