خاتمی در دفاع از رای دادن خود:

" چاره ای جز برگشت نداریم، رای دادن بهتر است یا بروم و بگویم...کردم. مردم نظامی را که پایش خون دادند رها نمی کنند و به دوستان لس آنجلسی و ما بچسبند. مرا مجبور نکنید حرفهای نخ نما شده بزنم...

موسوی و کروبی با ما چه کردند؟ تا کجا باید به خاطر آنها هزینه بدهیم؟ دوستان بنشینند و فکر اساسی کنیم؛ دیدید در انتخابات 12 اسفند هم برآورد درست نداشتیم و به خطارفتیم. باباجان سبز مرد اصلاحات را دریابید!

/ 2 نظر / 123 بازدید
ساره

به خاطر همین حرفا اونوریا یه سنگ قبر برا خاتمی درست کردن. خیلی خندم گرفت: بازگشت همه به سوی اوست سید محمد خاتمی فرزند روح اله پیر پیمانه کش من که روانش خوش باد گفت پرهیز کن از صحبت پیمان شکنان ولادت : 2 خرداد 1376 وفات : 12 اسفند 1390 به تاریخ تولد و مرگش که نیگاه کردم بیشتر خندم می گرفت.[لبخند]

پخفثیشغخخس

با دروغ های محض قصد دفاع از عقایدت را داری. راه ساده تری هم برای رفع این معضل داری. نو کردن و اصلاح آن ها... اگر ذره ای اخلاق و کرامت و شرافت در وجود داشته باشی.