مردانی از جنس آسمان

           قسمت مباد به فتوای نان و نام
           مشغول آب و دانه بگردد کبوترم
           ای آسمانیان
           که زمین جایتان نبود
           مانده است
           خاطرات شما لای دفترم
           باشد حرام
           شیر حلالی که خورده ام
           روزی اگر زخون شما ساده بگذرم

به یاد گمنامی 5 شهید گمنام شهر خان ببین که در وضعیت تاسف باری دفن شده اند

/ 0 نظر / 11 بازدید