راهپیمایی جهانی همجنس بازان در باکو

درد ما بچه شیعه ها یکی دو تا نیست...آذربایجان پارهء تن اسلام و دومین کشور شیعه نشین دنیا با جمعیت 75% تشیع(حتی نزدیک 20% بیشتر از عراق) دسته های عزاداری در عاشورا را ممنوع اعلام کرده ولی 4 خرداد راهپیمایی جهانی همجنس بازان در باکو در حاشیهء مسابقات فرمایشیه یوروویژنه...
 بغل دست ما امریکا داره با این حرکات ضد دینی و انتقال زباله های منافقین خلق به آذربایجان یه اسراییل جدید میسازه

/ 0 نظر / 17 بازدید