حمایت کفتار ها از جنبش سبزی ها

همچین روزهایی اینجور کفتارهایی از جنبش مردمی!!!! سبز حمایت میکردند! و آنها از این حمایت به خود می بالیدند!
 آقایون و طرفداران آقایون برگردید به مواضع امام و رهبری . . . برگردید . . .

/ 0 نظر / 170 بازدید