انقلاب های رنگی

مقام معظم رهبری : احمق ها فکر کردند اینجا گرجستان است . . .

 صربستان........پنجم اکتبر 2000.......وویسلاو کوشتونیتسا.........پیروزی
 گرجستان.........گل رز 2003..........ساکاشویلی...​................پیروزی
 اوکراین..........نارنجی 2004..........ویکتور یوشچنکو............پیروزی
 قرقیزستان........گل لاله 2005..........قورمان بیک باقیاف.........پیروزی
 ایران............سبز 2009 .............میر حسین موسوی..........شکست
 --------------------------​--------------------------​--------------------------​-----------------
 Serbia ............Bulldozer 2000...... Vojislav Koštunica...........succee​ded
 Georgia..........Rose 2003...............Mikheil​ Saakashvili.........succee​ded
 Ukrine............Orange 2004............Viktor Yushchenko..........succee​ded
 Kyrgyzstan.....Tulip 2005.................Kurma​nbek Bakiye .......succeeded
 I.R.Iran...........Green 2009..............Mir Hossein Mousavi ........FAILED

/ 1 نظر / 17 بازدید