رنگ، تعلق است و بی‌رنگی در نفی تعلقات

رنگ، تعلق است و بی‌رنگی در نفی تعلقات

رنگ، تعلق است و بی‌رنگی در نفی تعلقات
اگر بهار ریشه در زمستان دارد و بذر حیات در دل برف است که پرورش می‌یابد،
یعنی مرگ آغاز حیاتی دیگر است و راه حیات طیبه اخروی از قلل سپید و پربرف پیری می‌گذرد
«موتوا قبل ان تموتوا»
یعنی منتظر منشین که مرگت در رسد؛ مرگ را دریاب
پیر شو پیش از آنکه پیر شوی، و پیری بی‌رنگی است

............................ آقا مرتضی

/ 5 نظر / 36 بازدید
سید فالح ضیایی از دیار جهان آرا

ای دشمنان نظام ما این رنجها رو برای اعتلای نام ایران و اسلام به جان خریدیم شما ها که تا جنگ شد سریع فلنگو بستین رفتین شب خواب کاباره های غرب شدین برای ایران چه کردید؟

سید فالح ضیایی از دیار جهان آرا

ای دشمنان نظام ما این رنجها رو برای اعتلای نام ایران و اسلام به جان خریدیم شما ها که تا جنگ شد سریع فلنگو بستین رفتین شب خواب کاباره های غرب شدین برای ایران چه کردید؟

میرحمزه

سلام بر افسر سایبری عزیز خیلی زیبا بود...ممنون رنگ تعلق است و بی رنگی در نفی تعلقات[گل]

میرحمزه

سلام بر افسر سایبری عزیز خیلی زیبا بود...ممنون رنگ تعلق است و بی رنگی در نفی تعلقات[گل]

ایرونی

درووووود فراااااااوااااااااااان