اشک دختران ترکیه برای بر نداشتن حجاب

تو یه گوشه دنیا به اسم آزادی نمیزارن دخترا حجاب داشته باشن تو ایران به اسم آزادی میخوان حجاب بردارن. آخرش نفهمیدیم معنی آزادی یعنی چی؟

/ 2 نظر / 44 بازدید
فاطمه

ما هم نفهمیدیم آخر[متفکر]