# امام_زمان

ذهبــــــوا فتجسّــــسوا مـــن یوسفـــــ

روز ِ جـــــمعه استـــــــ«اذهبــــــوا فتجسّــــسوا مـــن یوسفـــــ» "بـــرویـــد دنبـــال یوسُفـــــ بــگردیــد"ســـوره یوسفــــــ 88 پ,ن : انشأالله روزی دهه فجر دهه فرج باشد ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 4 بازدید

بعــــضی هاعجبـــــ انتـظاری میکشند

بعــــضی هاعجبـــــ انتـظاری میکشیدن برای بــازی دربیناخودآگـاه...یــاد این جمله افــــتادم:                                 اگــــــر شیعیـــ ــان مـــ ـا،به انـــــدازه آبـــ خــــوردنی ما ... ادامه مطلب
/ 13 نظر / 8 بازدید